Metropolis Country Club


290 Dobbs Ferry Road
White Plains, NY 10607
(914) 949-4840